Borbimaitour.com บอใบไม้ทัวร์



   ทัวร์ญี่ปุ่น คลาสิก
   ทัวร์ฮ่องกง
   ทัวร์เกาหลี
   ทัวร์เมืองจีน
   ทัวร์เวียดนาม
    ทัวร์พม่า
   ทัวร์กัมพูชา
    ทัวร์ลาว
   ทัวร์มาเลเซีย
   ทัวร์สิงคโปร์
   ทัวร์ยุโรป โรแมนติก
   ทัวร์ออสเตรเลีย
   ทัวร์นิวซีแลนด์
   ทัวร์อเมริกา
    แคนาดา
   ทัวร์จอร์แดน
    ทัวร์ดูไบ
   ทัวร์อียิปต์
   ทัวร์แอฟริกา
   ทัวร์อินเดีย
   ทัวร์เนปาล

สวิสเซอร์แลนด์-เยอรมนี-อิตาหลี
สวิส
 ประเภททัวร์ : ทัวร์ยุโรป ทัวร์ต่างประเทศ
 วันเดินทาง :
ราคาเริ่มต้น
สายการบิน
ไทย

ดาวน์โหลดโปรแกรม AB C

อิตาลี
:อิตาลี -กรุงโรม-ฟลอเร้นซ์-เกาะเวนิส-มิลาน  6 D. 5 N
 ประเภททัวร์ : ทัวร์ยุโรป ทัวร์ต่างประเทศ
 วันเดินทาง :
ราคาเริ่มต้น
สายการบิน
ไทย

ดาวน์โหลดโปรแกรม

สวิส
 swiss :สวิสเซอร์แลนด์7วัน  6   คืนโปรแกรม A,B
 ประเภททัวร์ : ทัวร์ยุโรป ทัวร์ต่างประเทศ
 วันเดินทาง :
ราคาเริ่มต้น
สายการบิน
ไทย

ดาวน์โหลดโปรแกรม A B

 swiss :สวิสเซอร์แลนด์-ออสเตรียกรุงเวียนนา7วัน  6   คืน
 ประเภททัวร์ : ทัวร์ยุโรป ทัวร์ต่างประเทศ
 วันเดินทาง :
ราคาเริ่มต้น
สายการบิน
39,500
ไทย

ดาวน์โหลดโปรแกรม

 swiss :แกรนด์อิตาลี  7 วัน 4 คืนราคาสุดคุ้ม 
 ประเภททัวร์ : ทัวร์ยุโรป ทัวร์ต่างประเทศ
 วันเดินทาง :
ราคาเริ่มต้น
สายการบิน
ไทย

ดาวน์โหลดโปรแกรม

รถไฟสายโรมแมนติก
 swiss :สวิสนั่งรถไฟสายโรแมนติก Goldenpass 5 คืน 6 วัน-
 ประเภททัวร์ : ทัวร์ยุโรป ทัวร์ต่างประเทศ
 วันเดินทาง :
ราคาเริ่มต้น
สายการบิน
ไทย

ดาวน์โหลดโปรแกรม

หอไอเฟล
 swiss :สวิสเซอร์แลนด์ + ฝรั่งเศส 7 วัน/ 6 คืน
 ประเภททัวร์ : ทัวร์ยุโรป ทัวร์ต่างประเทศ
 วันเดินทาง :
ราคาเริ่มต้น
สายการบิน
ไทย

ดาวน์โหลดโปรแกรม

เยอรมัน-เนเธอร์แลน

เยอรมนี+ลักเซมเบริ์ก+เบลเยี่ยม+เนเธอแลนด์ 5 คืน  6 วัน

 ประเภททัวร์ : ทัวร์ยุโรป ทัวร์ต่างประเทศ
 วันเดินทาง :
ราคาเริ่มต้น
สายการบิน
ไทย

ดาวน์โหลดโปรแกรม

ภาพรถบัสที่ใช้เที่ยวในสวิส
สวิส



ดาวน์โหลดตัวอย่างการกรอกวีซ่าและแบบกรอกวีซ่า

การจองคิวจะต้องไปลงทะเบียนที่ https://www.tlscontact.com/th2ch/login.php
จึงจองคิวได้


ออฟฟิศสวิสเซอรแลนด์
Seerose Tours GmbH
Seengerstrasse 20
5706 Boniswil / Switzerland
Telephone. +41(0)62 777 23 58

มือถือ 00941798596291 คุณฟ้า พูดไทย

EMAIL: seerose_tours@hotmail.com